• Let your voice be heard

  Report any unethical behaviour

  0800 16 13 17

  geoscience@tip-offs.com

 • Head Office

  +27 12 841 1911

  info@geoscience.org.za

Dipotso Mabapi Le Thoromo Ya Lefatshe

O kopiwa go araba dipotso tse di latelang mme o romele foromo e tlatsitsweng ko lefapheng la Geophysics. Tshedimosetso nngwe le nngwe e botlhokwa, ka jaalo go botlhokwa gore foromo e busetswe ko lefapheng le fa o sa utlwa thoromo. Lefapha le batla go itse mafelo a itemogetseng tsikinyego le a sa itemogelang tsikinyego.

Stay Updated
Joomla Extensions powered by Joobi