• Let your voice be heard

  Report any unethical behaviour

  0800 16 13 17

  geoscience@tip-offs.com

 • Head Office

  +27 12 841 1911

  info@geoscience.org.za

Imibuzo - Xhosa

Uyacelwa ukuba uphendule imibuzo elandelayo ngokupheleleyo nangokuchanekileyo; ubuyise kwakhona uxwebhu olugcweleyo kwisebe leGeophysics. Lonke ulwazi lubalulekile ngako oko iphepha lemibuzo malibuyiselwe. Nokuba akukhange uluve ungcangcazelo okanye unyikimo, naleyo ngokwayo lulwazi olubalulekileyo ( Sinqwenela ukwazi zonke iindawo apho ongcangcazelo okanye unyikimo lomhlaba beluviwe/ belungaviwanga.

Stay Updated
Joomla Extensions powered by Joobi